Quản lý hiệu quả dự án BOT giao thông

(BĐT) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung thực hiện các giải pháp để tiếp tục đầu tư xây dựng, quản lý khai thác có hiệu quả các dự án BOT giao thông.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ động cung cấp thông tin đầy đủ về đầu tư các dự án BOT, chỉ rõ mặt được và những tồn tại, nêu rõ quan điểm của Bộ về các ý kiến khác nhau qua phản ánh của dư luận, đặc biệt là vấn đề tổng mức đầu tư, vị trí trạm thu phí và mức giá phí.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP, bảo đảm quản lý chặt chẽ, minh bạch và hiệu quả đầu tư các dự án PPP.               

Tin cùng chuyên mục