(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam đang lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng đường nối Quốc lộ 14H đến Đường tỉnh 609C, với tổng mức đầu tư 340 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Tỉnh.
Quảng Nam: 340 tỷ đồng đầu tư đường nối Quốc lộ 14H đến Đường tỉnh 609C

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Dự án đang đấu thầu rộng rãi, qua mạng chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Thi công xây dựng công trình (giá dự toán 287,956 tỷ đồng). Gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng 900 ngày, áp dụng đơn giá điều chỉnh, thời điểm mở thầu dự kiến vào ngày 7/7/2022.

Tuyến đường nối Quốc lộ 14H đến Đường tỉnh 609C có tổng chiều dài 6 km, tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, đi qua địa bàn 2 huyện Đại Lộc và Duy Xuyên. Thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2024.