(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nhu cầu vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) giai đoạn 2021 - 2025 để đầu tư phát triển hiện đại hóa kết cấu hạ tầng thủy lợi, tăng cường khả năng thích ứng với hạn hán, biến đổi khí hậu.
Quảng Ngãi cần 500 tỷ đồng đầu tư hạ tầng thủy lợi

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nội dung cần đầu tư là sửa chữa, nâng cấp 17 hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp không bảo đảm an toàn, phục vụ sản xuất và thiếu khả năng xả lũ (350 tỷ đồng); kiên cố hóa 30 km kênh thuộc hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham và 3 km kênh hồ chứa nước Liệt Sơn, kết hợp hiện đại hóa vận hành hệ thống tưới (105 tỷ đồng); kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước lớn, vừa và cắm mốc phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (45 tỷ đồng). Tổng nhu cầu vốn dự kiến là 500 tỷ đồng.

Theo UBND Tỉnh, tính đến cuối năm 2020, toàn Tỉnh có 760 công trình thủy lợi và 1.275 km kênh mương thủy lợi. Tuy nhiên, hiện có nhiều công trình đầu mối thủy lợi bị xuống cấp, hư hỏng...