Saigonbank dự kiến ĐHCĐ thường niên trong tháng 4

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank, mã chứng khoán SGB) vừa có thông báo đến cổ đông ngày chốt danh sách cuối cùng tham dự đại hội cổ đông thường niên 2021.

Cụ thể, ngày chốt danh sách cuối cùng tham dự đại hội cổ đông thường niên 2021 là ngày 29/3/2021. Ngày tiến hành đại hội chưa được HĐQT Saigonbank thông báo cụ thể, nhưng cho biết, dự kiến tiến hành trong tháng 4/2021.

Nội dung họp nhằm báo cáo kết quả kinh doanh 2020; trình cổ đông thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh 2021; trình cổ đông về phân phối lợi nhuận 2020.

Năm 2020, lợi nhuận Saigonbank đạt 121 tỷ đồng, giảm 33% so với năm 2019.

Tổng tài sản ngân hàng đạt gần 23.943 tỷ đồng tính đến cuối năm 2020, tăng 5% so với cuối năm trước. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 6,1%, đạt 15.448 tỷ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng tăng 16,3% đạt hơn 18.224 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tổng nợ xấu của Saigonbank đến cuối năm 2020 lại giảm 21% so với đầu năm rồi, chỉ còn 223 tỷ đồng. Trong đó, tất cả phân loại nợ xấu đều giảm, kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay từ 1,94% xuống còn 1,44%.

Tin cùng chuyên mục