Sau chuyến thị sát và làm việc với các bên liên quan về dự án sân bay Long Thành, Ủy ban kinh tế quốc hội mới đây trong kiến nghị gửi Quốc hội và Thủ tướng, bày tỏ lo ngại dự án có nguy cơ chậm tiến độ 5 năm.
Sân bay Long Thành có nguy cơ chậm tiến độ 5 năm
Theo FBNC