(BĐT) - Sản lượng điện của Công ty CP Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) 5 tháng đầu năm 2016 đạt 51,74% kế hoạch sản xuất, kinh doanh cả năm.

Theo NT2, tháng 5/2016, sản lượng điện của Công ty đạt 483,86 triệu kWh, vượt 21,37% kế hoạch. Doanh thu bán điện đạt 536,58 tỷ đồng, tương đương 40,49% kế hoạch. Tính đến ngày 31/5/2016, NT2 đã thanh toán trả nợ gốc và lãi quốc tế (đợt I/2016) là hơn 11,5 triệu USD và 11,7 Euro (bằng 577,9 tỷ đồng).

Trong tháng 5, NT2 đã ký kết một số hợp đồng như: Hợp đồng tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi và sản xuất CO2 lỏng thương mại từ khói thải Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2; Hợp đồng với Viện Năng lượng về việc lập Báo cáo điều chỉnh quy hoạch Trung tâm Điện lực Nhơn Trạch.