(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La, tỉnh Sơn La vừa thông báo Công ty TNHH Hoàng Châu trúng thầu Gói thầu Xử lý ngập úng trong mùa mưa lũ tiểu khu 5, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La thuộc Dự án Xử lý ngập úng trong mùa mưa lũ tiểu khu 5, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. 
Sơn La: Nhà thầu Hoàng Châu trúng thầu khớp giá

Theo thông báo, giá trúng thầu của Nhà thầu Hoàng Châu trùng khớp với giá gói thầu được duyệt là 25,401 tỷ đồng.

Theo thông báo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La, gói thầu trên sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng.