(BĐT) - Bên mời thầu - UBND huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư và dịch vụ phía Bắc thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên. Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng chi phí thực hiện là 186 tỷ đồng.
Thành Dương hiện thực hóa cơ hội làm chủ dự án khu dân cư tại Quảng Ninh

Diện tích sử dụng đất của Dự án Khu dân cư và dịch vụ phía Bắc thị trấn Tiên Yên là 234.620 m2

Theo đó, nhà đầu tư trúng thầu là Công ty TNHH Thành Dương. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy ký vào cuối tháng 7/2020 cho biết, thời gian thực hiện Dự án là 16 tháng (tính từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực đến thời điểm các bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng). Thời gian hoạt động của Dự án là 5 năm kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực.

Địa điểm thực hiện Dự án là thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên. Mục tiêu, công năng của Dự án là đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho nhân dân khu vực huyện Tiên Yên; góp phần chỉnh trang đô thị cho huyện Tiên Yên.

Dự án nêu trên thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất được duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai, trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng khái toán là 45 tỷ đồng. Diện tích sử dụng đất của Dự án là 234.620 m2.

Như vậy, Thành Dương chính thức hiện thực hóa cơ hội làm chủ dự án khu dân cư đã được sơ tuyển nhà đầu tư từ hơn 1 năm trước. Cụ thể, theo kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án được phê duyệt vào tháng 4/2019, Công ty TNHH Thành Dương là nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển. Theo Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thì hình thức lựa chọn nhà đầu tư là chỉ định thầu.

Trong vai trò là nhà thầu, theo dữ liệu của Báo Đấu thầu, Công ty TNHH Thành Dương được công bố trúng 14 gói thầu, tất cả đều nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, gói thầu có quy mô lớn nhất là Gói thầu số 10 Thi công xây dựng công trình đoạn từ lý trình Km8+300 đến lý trình Km18+691 thuộc Dự án Đường bao biển nối thành phố Hạ Long với thành phố Cẩm Phả. Giá trúng thầu là 513.542.685.000 đồng, giá gói thầu là 533.824.930.000 đồng; trúng thầu vào tháng 8/2019, thời gian thực hiện hợp đồng là 480 ngày. Gói thầu này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh làm bên mời thầu.