(BĐT) - Vụ Tài chính thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa công khai thông tin về số thu, lưu lượng các dự án BOT tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019. Vụ Tài chính cho biết, hiện cả nước có 61 dự án BOT đang vận hành và triển khai việc thu phí phương tiện giao thông qua trạm.
Thu gần 5.666 tỷ đồng phí BOT trong 5 tháng đầu năm

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng số thu của 61 dự án BOT trong tháng 5/2019 là 1.121,345 tỷ đồng; tổng số thu phí 5 tháng đầu năm 2019 là 5.665,976 tỷ đồng. Về lưu lượng phương tiện giao thông, trong tháng 5/2019 đã có tổng cộng khoảng 21,75 triệu lượt xe qua các trạm BOT và trong 5 tháng đầu năm 2019 là khoảng 112,44 triệu lượt xe.