(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất một số cơ chế để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.
Thúc đẩy giải phóng mặt bằng cho cao tốc Bắc – Nam

Ảnh minh họa: Internet

Bộ GTVT cho biết, theo kế hoạch, tiến độ hoàn thành công tác khảo sát thiết kế cắm cọc, bàn giao cọc GPMB các dự án thành phần của tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông là cuối quý I, đầu quý II/2019; các dự án Cao Bồ - Mai Sơn và Cam Lộ - La Sơn xây dựng kế hoạch với tiến độ bàn giao cọc GPMB từ ngày 15/3/2019. Bộ GTVT đã thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu khảo sát, thiết kế kỹ thuật, cắm cọc GPMB của 11/11 dự án thành phần. Bộ GTVT cũng đã có văn bản gửi các địa phương có 11 dự án thành phần đi qua về dự kiến diện tích sử dụng đất và giao nhiệm vụ cho các ban quản lý dự án (QLDA) làm việc với địa phương.

Theo Bộ GTVT, cao tốc Bắc - Nam là dự án quan trọng quốc gia, đã được Quốc hội thông qua, do đó không phải thực hiện thủ tục trình HĐND các tỉnh thông qua danh mục dự án có thu hồi đất và chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; các ban QLDA đã và đang phối hợp làm việc cụ thể với các địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh để cập nhật kế hoạch sử dụng đất cho dự án năm 2019 trình UBND tỉnh phê duyệt. Hiện nay, đã có 12/13 tỉnh có Dự án đi qua đồng thuận áp dụng thực hiện, tuy nhiên còn tỉnh Đồng Nai đề nghị xem lại việc có áp dụng được quy định này đối với Dự án hay không.

Bộ GTVT cho biết, tiếp thu ý kiến đề xuất, kiến nghị của các địa phương, thời gian tới, Bộ sẽ triển khai chỉ đạo các ban quản lý, các đơn vị sớm bàn giao hồ sơ cắm cọc GPMB, cọc GPMB; sớm bố trí kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để chuyển đến các hội đồng GPMB và cung cấp mã dự án cho các địa phương để mở tài khoản phục vụ công tác GPMB tại kho bạc các huyện; đồng thời chỉ đạo các cán bộ điều hành dự án, cán bộ GPMB thường xuyên phối hợp với UBND, hội đồng GPMB cấp huyện, thị xã của các địa phương để thực hiện công tác GPMB.

Đối với các địa phương, Bộ GTVT đề nghị Thủ tướng chỉ đạo không phải thực hiện thủ tục trình HĐND các tỉnh thông qua danh mục dự án có thu hồi đất và chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, vì đây là dự án quan trọng quốc gia.

Bộ GTVT cũng đề xuất Thủ tướng chỉ đạo hội đồng GPMB các địa phương phối hợp với các ban QLDA, chủ đầu tư khẩn trương xây dựng kế hoạch GPMB và kế hoạch vốn phục vụ GPMB. Còn các tỉnh chịu trách nhiệm và khẩn trương rà soát quy hoạch tái định cư, triển khai các thủ tục xây dựng các khu tái định cư; triển khai ngay các thủ tục lựa chọn nhà thầu tư vấn, xây lắp phục vụ công tác GPMB, tái định cư...

Liên quan đến cấp mỏ vật liệu, đề nghị các địa phương phối hợp với Bộ GTVT, các ban QLDA, tư vấn để thống nhất vị trí mỏ vật liệu đảm bảo đủ trữ lượng, chất lượng cung cấp cho các dự án; đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh thủ tục cấp hoặc gia hạn giấy phép khai thác mỏ vật liệu.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ không phải thực hiện việc lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho toàn bộ Dự án theo quy định tại Điều 17 Nghị định 47/2014/NĐ-CP đối với các dự án đi qua 2 tỉnh trở lên. Tại Thông báo số 462/TB-VPCP ngày 17/12/2018, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường giải quyết nội dung đề nghị này của Bộ GTVT trong quý I/2019. Hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo sửa đổi một số điều của Nghị định liên quan đến nội dung này. Bộ GTVT đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm trình Chính phủ ban hành nội dung sửa đổi một số điều của Nghị định 47/2014/NĐ-CP liên quan đến đề xuất của Bộ GTVT để đẩy nhanh công tác GPMB.

Đối với một số công trình, đất nông nghiệp ngoài mốc GPMB không còn nhu cầu sử dụng, không còn khả năng canh tác hoặc diện tích còn lại nhỏ lẻ, Bộ GTVT đề nghị Chính phủ nếu không thực hiện việc dồn điền đổi thửa được thì được phép thu hồi hết để thuận lợi cho công tác GPMB.

Bộ GTVT cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các địa phương quyết liệt trong công tác GPMB, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; đồng thời xem xét đề xuất của một số địa phương như tỉnh Nghệ An cho phép lựa chọn nhà thầu tư vấn, xây lắp phục vụ công tác GPMB, tái định cư… theo Điều 26 của Luật Đấu thầu (lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt).