(BĐT) - Số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến tháng 8/2019, tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản (bao gồm cả mục đích kinh doanh và mục đích tự sử dụng) tăng 14,58% so với cuối năm 2018, chiếm 19,14% tổng dư nợ nền kinh tế.
Tín dụng bất động sản tăng gần 15%

Tính đến tháng 8/2019, tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản chiếm 19,14% tổng dư nợ nền kinh tế. Ảnh: Internet

Ngân hàng Nhà nước cho biết, tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát chặt chẽ. Bên cạnh số liệu về lĩnh vực bất động sản nêu trên, tín dụng lĩnh vực đầu tư, kinh doanh chứng khoán tăng 8,7%, chiếm 0,4% tổng dư nợ nền kinh tế; tín dụng phục vụ nhu cầu đời sống tăng 13,92%, chiếm 20,69%; ước đến tháng 9/2019, các dự án BOT, BT giao thông tăng 1,85%, chiếm 1,4% tổng dư nợ nền kinh tế.

Về các lĩnh vực khác, số liệu từ cơ quan điều hành cho thấy, đến tháng 8/2019, tín dụng đối với ngành công nghiệp tăng 6,76% so với cuối năm 2018, chiếm tỷ trọng 19,61%, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,4%, chiếm 14,98%; tín dụng đối với ngành xây dựng tăng 7,61%, chiếm 9,66%. Tín dụng đối với ngành dịch vụ tăng 9,27%, chiếm 61,8% tổng dư nợ nền kinh tế.

Về lĩnh vực ưu tiên, đến tháng 8/2019, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng khoảng 6% so với cuối năm 2018, chiếm khoảng 24,26% tổng dư nợ nền kinh tế; tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 11,42%, chiếm 18,67%; lĩnh vực xuất khẩu tăng 13,21%, chiếm 3,16%; lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tăng 1,85%, chiếm 2,91%; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 22,04%, chiếm 0,41%.

Tín dụng ngoại tệ được kiểm soát phù hợp với lộ trình hạn chế đô la hóa nền kinh tế.

Theo Ngân hàng Nhà nước, công tác điều hành tín dụng tăng trưởng phù hợp với cân đối vĩ mô, đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế gắn liền với nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, tín dụng đối với các lĩnh vực rủi ro được kiểm soát chặt chẽ (Nghị quyết số 55/2017/QH14).

Trên cơ sở mức tăng trưởng 13,89% của tín dụng cuối năm 2018, mục tiêu tăng trưởng kinh tế và lạm phát năm 2019, Ngân hàng Nhà nước định hướng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2019 là 14%, có điều chỉnh linh hoạt phù hợp diễn biến, tình hình thực tế nhằm kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hợp lý. Đến ngày 30/9/2019, tín dụng tăng 9,4% so với cuối năm 2018.