(BĐT) - Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin (Chủ đầu tư) vừa điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu 12 gói thầu thuộc Dự án Khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh với tổng mức đầu tư dự kiến 2.564,6 tỷ đồng.
Triển khai Dự án Khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh hơn 2.564 tỷ đồng

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý II/2020, sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu số 19 Bóc đất xây dựng cơ bản  (giá gói thầu 268,3 tỷ đồng); Gói thầu số 61 Trạm phân phối 6KV số 1 (giá gói thầu 5,45 tỷ đồng); Gói thầu số 20b Mặt bằng +200 (giá gói thầu 28,5 tỷ đồng); Gói thầu số 38 Đường dây trên không 6KV di động số 1 + số 2; Gói thầu số 48 Máy xúc TLGN, E = 2m3 (giá gói thầu 8,9 tỷ đồng); Gói thầu số 50 Máy xúc lật, E = 4 - 5m3 (giá gói thầu 6,9 tỷ đồng).

Quý III/2020 sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu số 33 Xưởng sàng (Phần xây dựng, phần phi tiêu chuẩn, phần điện lực, phần điện chiếu sáng) với giá gói thầu 27,2 tỷ đồng; Gói thầu số 53 Ô tô đầu tư trọng tải 90 - 100T với giá gói thầu 159,8 tỷ đồng; Gói thầu số 54 Ô tô trọng tải 27T với giá gói thầu 29,43 tỷ đồng.