(BĐT) - UBND tỉnh Yên Bái vừa có Văn bản 1152/UBND-TH gửi Thủ tướng Chính phủ về việc lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà. Theo đó, địa phương này đề nghị được chỉ định nhà đầu tư trong nước có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện Dự án.

 
Yên Bái xin chỉ định nhà đầu tư thực hiện Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà

Yên Bái sẽ phát triển khu vực hồ Thác Bà thành một trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí của Tỉnh

Theo UBND tỉnh Yên Bái, trọng tâm phát triển du lịch của Yên Bái được xác định là khu vực hồ Thác Bà, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia tại Quyết định số 1775/QĐ-TTg ngày 19/12/2018, với mục tiêu phát triển thành một trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí của tỉnh Yên Bái cũng như vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Tại Văn bản số 400/TTg-CN ngày 7/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương cho phép tỉnh Yên Bái tổ chức lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà làm cơ sở để thu hút, triển khai các dự án đầu tư phát triển du lịch, phấn đấu đưa khu vực này chính thức trở thành khu du lịch quốc gia trong giai đoạn 2025 - 2030.

Phát triển dịch vụ du lịch đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái xác định là một trong các chương trình trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025, trong đó trọng tâm là thu hút các nhà đầu tư khu vực ngoài Nhà nước thực hiện các dự án đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn, đặc biệt là dự án đầu tư phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà.

Để sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Tỉnh, UBND tỉnh Yên Bái đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép tỉnh Yên Bái được lựa chọn, chỉ định nhà đầu tư trong nước có đủ năng lực, kinh nghiệm trong phát triển các dự án đầu tư lĩnh vực du lịch để thực hiện Dự án Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà theo Quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.