(BĐT) - Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính chung trong tháng 1/2019, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 1,25 triệu USD.
1,25 triệu USD đầu tư ra nước ngoài trong tháng 1/2019

Ảnh minh họa: Internet

Tính từ đầu năm đến ngày 20/1/2019, cả nước có 4 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam là 1,05 triệu USD. Trong đó, có 2 dự án thuộc lĩnh vực bán buôn bán lẻ với tổng vốn đầu tư 600 nghìn USD. Hai dự án còn lại thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ và thông tin, truyền thông. Cũng trong tháng này, có 1 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư 200 nghìn USD.

Các nước nhận đầu tư của Việt Nam trong tháng 1/2019 là Singapore, Phần Lan, Nhật Bản và Hoa Kỳ.