(BĐT) - Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình vừa mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đối với Dự án Xây dựng nhà máy nước Yên Đồng công suất 40.000 m3/ngày-đêm và mạng lưới đường ống cấp nước (Ninh Bình). Dự án có duy nhất 1 Liên danh nhà đầu tư nộp hồ sơ quan tâm, trong đó Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình là đại diện Liên danh.

Dự án được đầu tư với mục tiêu cung cấp nước sạch phục vụ người dân trên địa bàn huyện Yên Mô và một số xã thuộc huyện Yên Khánh và Kim Sơn; phủ rộng tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Quy mô đầu tư gồm nhà máy nước sạch công suất 40.000 m3/ngày-đêm có diện tích 22.000 m2, hệ thống đường ống cấp nước sạch với chiều dài 90.836 m, 2 trạm bơm cấp 1 diện tích 100 m2, cùng hệ thống thiết bị máy móc để vận hành (máy móc thiết bị, thiết bị văn phòng, trạm biến áp...) và tuyến kênh cấp bù nước cho hồ Yên Đồng có chiều dài 800 m. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án là 912,357 tỷ đồng.

Dự án được thực hiện trên khu đất 22.000 m2, là đất cơ sở sản xuất kinh doanh. Khu vực xây dựng nhà máy thuộc các thửa đất số 309, 311, 312, 313, 314, 315 tờ bản đồ số 12 bản đồ địa chính xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình và một phần diện tích mặt nước hồ Yên Đồng. Đường ống cấp nước đi qua các địa bàn huyện Yên Mô và một số xã thuộc huyện Yên Khánh và Kim Sơn; chủ yếu nằm trong hành lang an toàn giao thông các tuyến đường và một phần thuộc quản lý của các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân.

Trong quá trình mời nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện, bên mời thầu nêu rõ, nhà đầu tư sau khi được lựa chọn phải thỏa thuận với đơn vị quản lý, vận hành đối với đơn vị cấp nước tại khu vực mà nhà đầu tư thực hiện cấp nước, đảm bảo không trùng lấn vùng cấp nước. Khi thiết kế mạng lưới đường ống chi tiết không được trùng lặp với mạng lưới đường ống hiện đang cấp nước của các trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn. Tính toán vùng cấp nước không được bao gồm các trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn hiện đang hoạt động bình thường đã được UBND Tỉnh giao cho các đơn vị, doanh nghiệp quản lý...