(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng tuyến nhánh giao thông hướng Lạng Sơn đi Quảng Ninh thuộc nút giao Quốc lộ 18 với Quốc lộ 1A. Ban Quản lý dự án xây dựng TP. Bắc Ninh được giao làm chủ đầu tư Dự án.
Bắc Ninh duyệt chủ trương đầu tư tuyến nhánh giao thông

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án bao gồm các hạng mục đầu tư: nền đường, mặt đường cấp cao A1; hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước, an toàn giao thông đồng bộ theo quy định. Tổng chiều dài tuyến lập Dự án khoảng 471 m. Điểm đầu của Dự án xuất phát tại Km0+00 lý trình lập Dự án (giao với Quốc lộ 1A); điểm cuối kết thúc tại Km0+471 lý trình lập Dự án (giao với Quốc lộ 18). Tổng mức đầu tư Dự án là 9,056 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2022.