Báo chí kiến tạo phát triển

(BĐT) - 99 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh khai sinh ra tờ báo Thanh Niên (21/6/1925-21/6/2024), báo chí cách mạng Việt Nam đã khẳng định vai trò tiên phong trên nhiều mặt trận, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để tiếp tục hòa mình vào dòng chảy thời cuộc và vững bước tiên phong, người làm báo phải mài sắc ngòi bút, sáng tạo những sản phẩm báo chí mới, với bản sắc riêng, ý nghĩa, thiết thực, góp sức kiến tạo sự phát triển đất nước trong bối cảnh mới.
Ảnh: Lê Tiên
Ảnh: Lê Tiên

Tin cùng chuyên mục