(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước đang lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây lắp cuối cùng thuộc Dự án Xây dựng đường giao thông phía tây Quốc lộ 13 kết nối Chơn Thành - Hoa Lư. Trong năm 2020, chủ đầu tư đã hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu và khởi công 4 gói thầu xây lắp chính (số hiệu XL 01 - XL 04) cùng thuộc dự án này.
Bình Phước: Lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu giao thông hơn 300 tỷ đồng

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Gói thầu XL 05 Xây dựng đoạn từ đường Đồng Tâm - Tà Thiết đến cuối tuyến (Km 39+866.73- Km 52 + 679.24), giá gói thầu 333,238 tỷ đồng, được đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. Thời gian thực hiện hợp đồng 540 ngày.

Dự án nêu trên do UBND tỉnh Bình Phước làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 964,953 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Tỉnh. Thời gian thực hiện là 5 năm. Dự án sẽ tạo điều kiện lưu thông, vận chuyển hàng hoá thuận tiện từ TP.HCM - Bình Dương - Bình Phước đến khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và Campuchia.