(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo (hợp đồng BOT) thuộc Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.
Chuẩn bị chọn nhà đầu tư Dự án BOT cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư là quý III/2020. Ban Quản lý dự án 85 thuộc Bộ Giao thông vận tải được giao làm bên mời thầu. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Dự án có tổng mức đầu tư là 13.687 tỷ đồng. Vốn đầu tư nhà nước tham gia thực hiện Dự án là 6.011,35 tỷ đồng. Thời gian xây dựng khoảng 24 tháng (riêng hạng mục hầm Núi Vung là 30 tháng). Thời gian vận hành khai thác và thu phí hoàn vốn khoảng 16 năm 4 tháng 16 ngày.