(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Trị vừa công bố nội dung quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư (PPP) với tổng mức đầu tư dự kiến 5.822,9 tỷ đồng.
Chuẩn bị đầu tư Dự án PPP Cảng hàng không Quảng Trị gần 5.823 tỷ đồng

Phối cảnh Cảng hàng không Quảng Trị.

Dự án do UBND tỉnh Quảng Trị là cơ quan có thẩm quyền, được thực hiện theo loại hợp đồng BOT. Tổng diện tích đất sử dụng của Dự án là 265,372 ha, trong đó diện tích đất dùng chung là 177,642 ha, diện tích đất khu hàng không dân dụng là 87,73 ha. Dự án được thực hiện tại các xã Gio Quang, Gio Hải và Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Thời gian hoạt động của Dự án dự kiến là 50 năm, giai đoạn chuẩn bị và đầu tư xây dựng từ 2021 - 2024. Thời gian vận hành, thu phí hoàn vốn Dự án dự kiến là 47 năm 4 tháng.