(BĐT) - Tại Hội thảo trực tuyến “Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2021: Cải cách để phục hồi tăng trưởng bền vững” diễn ra ngày 15/7, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã cập nhật kết quả dự báo cho nền kinh tế Việt Nam trong năm 2021 theo hai kịch bản.
CIEM dự báo tăng trưởng năm 2021 có thể đạt 6,2%

Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, ở kịch bản cao (kịch bản 2), CIEM dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay có thể đạt 6,2% với việc dịch bệnh được khống chế sớm trong tháng 8/2021. Xuất khẩu cả năm dự báo tăng 18,3%. Thặng dư thương mại dự báo ở mức 5,4 tỷ USD. Lạm phát bình quân năm là 2,8%.

Ở kịch bản thấp hơn (kịch bản 1), dịch bệnh ở Việt Nam dự báo được kiểm soát vào tháng 10/2021, tạo điều kiện cho việc nối lại hoạt động sản xuất - kinh tế ở mức bình thường. Theo đó, tăng trưởng kinh tế cả năm có thể ở đạt mức 5,9%. Xuất khẩu cả năng dự báo tăng 16,4%. Thặng dư thương mại ở mức 4,2 tỷ USD. Lạm phát bình quân năm 2021 đạt 2,6%.

Báo cáo của CIEM cũng cho rằng, triển vọng kinh tế Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2021 có thể chịu ảnh hưởng của một số yếu tố như: Khả năng kiểm soát dịch; tiến độ giải ngân đầu tư công; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; hỗ trợ kinh tế số và chuyển đổi số; khả năng tận dụng cơ hội từ các FTA mới; và bảo đảm cơ hội cho lao động nữ.

Trong bối cảnh đó, Hội thảo nhấn mạnh yêu cầu định hình cách tiếp cận đối với một số vấn đề cải cách chính sách kinh tế nhằm bảo đảm có sự song hành giữa chính sách kinh tế vĩ mô và cải cách kinh tế vi mô trong quá trình phục hồi tăng trưởng kinh tế, hướng tới phục hồi xanh và phục hồi bền vững; hoàn thiện tư duy về nâng cao năng lực nội tại, mức độ tự chủ của nền kinh tế trong bối cảnh mới, gắn với thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế; và nhanh chóng hoàn thiện căn bản khung pháp lý cho đổi mới sáng tạo nói chung và kinh tế số nói riêng.

Hội thảo cũng trao đổi về những kiến nghị cụ thể trong Báo cáo về đổi mới, cải cách nền tảng kinh tế vi mô và chính sách kinh tế vĩ mô.

Trước đó (tháng 1/2021), CIEM dự báo 2 kịch bản cho tăng trưởng kinh tế năm 2021. Theo đó, tăng trưởng kinh tế năm 2021 có thể đạt mức 5,98% theo kịch bản 1 và 6,46% trong kịch bản 2.