(BĐT) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 1) Dự án Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với tổng mức đầu tư 1.460 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ này quản lý. Dự án do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10 làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu.
Đầu tư 1.460 tỷ đồng xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, quý II/2022, Ban sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi Gói thầu Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (giá gói thầu 21,752 tỷ đồng, thời gian thực hiện 36 tháng). Trong quý II/2022 sẽ chỉ định 3 gói thầu tư vấn của Dự án, gồm: Gói thầu Lập phương án kỹ thuật rà phá bom, mìn, vật nổ; Gói thầu Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công; Gói thầu Thẩm tra dự toán xây dựng. Các gói thầu trên đều được thực hiện tại thành phố Cần Thơ.