(BĐT) - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Môi trường bền vững các TP. Duyên hải - Tiểu dự án TP. Nha Trang (giai đoạn còn lại) với tổng mức đầu tư 1.607,5 tỷ đồng.
Đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng cho Tiểu dự án Môi trường bền vững TP. Nha Trang

Gói thầu NT-1.12 Cung cấp, lắp đặt hệ thống Scada, tủ điện cho nhà máy xử lý nước thải sẽ được đấu thầu trong Quý 1/2022. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, quý I/2022 sẽ đấu thầu rộng rãi qua mạng Gói thầu NT-1.5 Xây dựng trạm bơm, giếng tách và mạng lưới cống cấp 1, 2 và 3 - các hạng mục còn lại (giá gói thầu 62,621 tỷ đồng); Gói thầu NT-1.12 Cung cấp, lắp đặt hệ thống Scada, tủ điện cho nhà máy xử lý nước thải, các trạm bơm nước thải và trạm bơm nước mưa (20,67 tỷ đồng); Gói thầu NT-4.21 Tư vấn khảo sát đấu nối nước thải tại TP. Nha Trang (2,333 tỷ đồng).