(BĐT) - Ban Quản lý dự án Chương trình đô thị miền núi phía bắc thành phố Tuyên Quang vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện 3 hạng mục sử dụng vốn dư với tổng mức đầu tư 701,167 tỷ đồng, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới, vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước.
Đầu tư hơn 701 tỷ nâng cấp một số tuyến đường ở Tuyên Quang

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, tháng 12/2021 sẽ đấu thầu rộng rãi một số gói thầu, gồm: Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình Cải tạo, chỉnh trang, sửa chữa một số tuyến đường trong khu vực hạng mục nâng cấp cơ sở hạ tầng khu Lia S Tân Hà (giá gói thầu 16,368 tỷ đồng); Gói thầu số 02 Thi công xây dựng công trình cải tạo, chỉnh trang, sửa chữa một số tuyến đường kết nối với hồ Trung Việt (giá gói thầu 14,912 tỷ đồng); Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tuyên Quang (giá gói thầu 10,521 tỷ đồng)…