Bổ sung kinh phí giải phóng mặt bằng QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang

(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản đồng ý chủ trương sử dụng nguồn kinh phí dự phòng của Dự án Cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang để bổ sung vào kinh phí giải phóng mặt bằng (GPMB) của Dự án.

Bộ GTVT giao nhà đầu tư Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang và Sở GTVT Bắc Giang phối hợp rà soát các khoản mục chi phí đảm bảo phù hợp với phạm vi thiết kế cơ sở và các hạng mục bổ sung đã được Bộ này chấp thuận; đồng thời yêu cầu nhà đầu tư cập nhật chi phí này vào khoản mục chi phí GPMB trong cơ cấu tổng mức đầu tư cho phù hợp.             

Tuấn Dũng

Tin cùng chuyên mục