Tạo đột phá trong thu hút vốn vào dự án PPP

(BĐT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu Bộ KH&ĐT xây dựng Báo cáo tổng hợp về cơ chế hỗ trợ vốn nhà nước đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ.

Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, thời gian qua, nhiều dự án PPP đã được triển khai. Tuy nhiên, quy mô các dự án này còn nhỏ, chưa tập trung vào các công trình trọng điểm, hiệu quả kinh tế - xã hội chưa cao. Để tạo đột phá trong thu hút vốn đầu tư vào các dự án PPP, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục rà soát, lập danh mục các dự án ưu tiên đầu tư; Bộ KH&ĐT tổng hợp, chọn lọc các dự án ưu tiên, đề xuất nhu cầu vốn hỗ trợ cho các dự án này.   

Trung Hiếu

Tin cùng chuyên mục