(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.
Đề xuất đầu tư cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 dài 729 km

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 sẽ đi qua địa phận 12 tỉnh, thành - ảnh internet

Theo quyết định ban hành, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các ủy viên Hội đồng gồm: Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trước đó, ngày 29/7/2021, Bộ Giao thông vận tải có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 dài 729 km, gồm các đoạn Hà Tĩnh - Quảng Trị (267 km), Quảng Ngãi - Nha Trang (353 km) và Cần Thơ - Cà Mau (109 km). Dự án đi qua địa phận 12 tỉnh, thành gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Dự án được đề xuất chia thành 12 dự án thành phần, gồm các đoạn: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau.

Bộ Giao thông vận tải xây dựng 2 phương án đầu tư. Trong đó, phương án 1 đầu tư xây dựng toàn bộ 12 dự án thành phần theo hình thức PPP với quy mô mặt cắt ngang 4 làn xe, nền đường rộng 17 m để nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam vào năm 2025. Tổng mức đầu tư dự án theo phương án 1 khoảng 146.990 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn gồm 73.495 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước và 73.495 tỷ đồng vốn nhà đầu tư huy động.

Đối với phương án 2, thực hiện đầu tư xây dựng 9 dự án thành phần theo hình thức PPP, gồm các đoạn: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau. Còn lại, 3 dự án thành phần đoạn: Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ do địa hình thắt hẹp và đi trùng với đường Hồ Chí Minh nên chỉ tiến hành giải phóng mặt bằng, sau đó, căn cứ vào tình hình thực tế cân đối nguồn vốn để triển khai sau. Tổng mức đầu tư theo phương án 2 của Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 118.672 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách nhà nước 61.628 tỷ đồng và vốn nhà đầu tư huy động khoảng 57.044 tỷ đồng.