(BĐT) - Số liệu mới nhất từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, dự kiến lũy kế giải ngân vốn đầu tư qua KBNN đến 30/9/2020 thuộc kế hoạch năm 2020 là 253.146 tỷ đồng (bằng 55,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN), tăng 64.985 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019.
Đến 30/9, dự kiến giải ngân vốn đầu tư công hơn 253 nghìn tỷ đồng

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, vốn trong nước giải ngân đạt 59,7% kế hoạch; vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua KBNN làm cơ sở rút vốn ngoài nước đạt 29,5% kế hoạch; vốn chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân đạt 58,2% kế hoạch.

Cũng theo báo cáo của KBNN, dự kiến lũy kế giải ngân vốn đầu tư kéo dài năm 2019 sang năm 2020 đến ngày 30/9/2020 qua hệ thống KBNN là 43.951 tỷ đồng (bằng 55% kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang năm 2020 được xác nhận chuyển nguồn qua hệ thống KBNN). Trong đó, vốn ngân sách nhà nước giải ngân bằng 55,3% kế hoạch, vốn chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân bằng 75,2% kế hoạch.

Đối với chi thường xuyên, dự kiến lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến 30/9/2020, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 690.289 tỷ đồng, bằng 61,7% dự toán chi thường xuyên năm 2020. So với cùng kỳ năm 2019, số chi này tăng 42.504 tỷ đồng về giá trị, giảm 0,4% về tỷ lệ so với dự toán.