Đến hết tháng 10/2023, Hậu Giang giải ngân trên 62% kế hoạch vốn đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo báo cáo của UBND tỉnh Hậu Giang, tính đến cuối tháng 10, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đạt hơn 3.536 tỷ đồng, bằng 62,44% kế hoạch HĐND Tỉnh giao và bằng 74,38% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, tổng kế hoạch vốn được phân bổ cho các đơn vị cấp tỉnh quản lý là 4.063,028 tỷ đồng; khối lượng thực hiện đạt 2,277,897 tỷ đồng; giá trị giải ngân đạt 2.261,913 tỷ đồng, bằng 55,67% kế hoạch vốn. Trong tổng số 28 đơn vị được giao kế hoạch vốn, có 13 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân trên 60%; đặc biệt có 2 đơn vị chưa giải ngân.

Đối với kế hoạch vốn cấp huyện quản lý, tổng kế hoạch vốn được phân bổ là 1.090,687 tỷ đồng; khối lượng thực hiện đạt 765,842 tỷ đồng; giá trị giải ngân đạt 764,89 tỷ đồng, bằng 70,13% kế hoạch vốn. Trong số 8 đơn vị được giao kế hoạch vốn, có 6 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 60%; 2 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 60%.

Theo UBND tỉnh Hậu Giang, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với kế hoạch đề ra do một số nguyên nhân như: công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về đơn giá, phương án đền bù, thủ tục thu hồi đất...; công tác thẩm định, phê duyệt các dự án khởi công mới còn chậm; nhiều dự án chuyển tiếp, đã đầy đủ thủ tục, đang triển khai nhưng công tác thi công, nghiệm thu, thanh toán chưa được đẩy nhanh tiến độ...

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 theo mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu các chủ đầu tư thường xuyên rà soát, đôn đốc, kịp thời phát hiện và tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án trong điểm.

Đối với các dự án hoàn thành năm 2023, tập trung tối đa nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn thành công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho nhà thầu...

Đối với các dự án chuyển tiếp, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là các dự án chuyển tiếp có khả năng hoàn thành, bàn giao trong năm 2023 nhằm phát huy hiệu quả đầu tư; tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để giải ngân cho nhà thầu.

Đối với các dự án khởi công mới, UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư đúng quy định, nhằm đảm bảo thời gian giải ngân kế hoạch vốn và tiến độ thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư phải kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết...

Tin cùng chuyên mục