(BĐT) - Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.
Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giải ngân cơ bản đáp ứng kế hoạch

Tổng số vốn đã giải ngân của 11 dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông là 3.437 tỷ đồng, đạt 38,3% kế hoạch năm 2020. Ảnh: Song Lê

Tổng số vốn đã giải ngân của 11 dự án thành phần là 3.437 tỷ đồng/8.970 tỷ đồng kế hoạch năm 2020, đạt 38,3%. Tiến độ thực hiện dự án và giải ngân cơ bản đáp ứng theo đúng kế hoạch đề ra.

Cụ thể, đối với 3 dự án thành phần đang thực hiện theo hình thức đầu tư công (Cao Bồ - Mai Sơn, Cam Lộ - La Sơn, Cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu) giải ngân (bao gồm giải phóng mặt bằng và xây lắp) được 1.014 tỷ đồng/3.400 tỷ đồng kế hoạch năm 2020, đạt 29,82%.

Đối với 5 dự án thành phần đang thực hiện theo phương thức đối tác công tư (Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo) giải ngân (chỉ giải phóng mặt bằng do chưa lựa chọn được nhà đầu tư) được: 1.338 tỷ đồng/3.016 tỷ đồng kế hoạch năm 2020, đạt 44,36%.

Đối với 3 dự án thành phần mới được Quốc hội chấp thuận chuyển đổi hình thức đầu tư PPP sang đầu tư công (Mai Sơn - Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây) giải ngân (chỉ giải phóng mặt bằng do chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án) được 1.085 tỷ đồng/2.554 tỷ đồng kế hoạch năm 2020, đạt 42,48%.

Theo Tờ trình số 282/TTr-CP ngày 5/6/2020 của Chính phủ, ngoài số vốn đã giao kế hoạch năm 2020, dự kiến cần bổ sung thêm khoảng 7.350 tỷ đồng trong kế hoạch năm 2020 để đáp ứng nhu cầu giải ngân của 3 dự án thành phần chuyển đổi sang đầu tư công theo Nghị quyết số 117/2020/QH14 của Quốc hội.