(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi Hiệp hội Các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam phản hồi về đề xuất xem xét bổ sung trong hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư tiêu chí nhà đầu tư phải chứng minh khả năng đảm bảo quản lý, vận hành, khai thác khi tham gia đấu thầu Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. 
Đề xuất bổ sung tiêu chí chọn nhà đầu tư cao tốc Bắc - Nam: Bộ Giao thông vận tải nói gì?

Khi sơ tuyển nhà đầu tư 5 dự án thành phần thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, hồ sơ mời sơ tuyển chưa có các tiêu chí đánh giá năng lực, kinh nghiệm về quản lý, vận hành, bảo trì. Ảnh: Nhã Chi

Đề xuất bổ sung tiêu chí quản lý, vận hành

Bộ GTVT cho biết, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nói trên có 2 bước: sơ tuyển và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Trong bước sơ tuyển, Bộ GTVT đã tổ chức lập hồ sơ mời sơ tuyển tuân thủ quy định tại Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT. Sau khi hoàn thành, Bộ GTVT đã lấy ý kiến của các bộ, ngành, tổ chức thẩm định, phê duyệt và phát hành hồ sơ mời sơ tuyển cho các nhà đầu tư. Đến tháng 4/2020, Bộ GTVT đã phê duyệt kết quả sơ tuyển nhà đầu tư và đã công khai danh sách nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển theo quy định pháp luật. Bộ GTVT đang chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn chỉnh hồ sơ mời thầu, dự thảo hợp đồng để triển khai bước đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Theo Hiệp hội Các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam, trong giai đoạn sơ tuyển nhà đầu tư của 5 dự án thành phần thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức đối tác công tư (PPP), trong đó có 4 hầm đường bộ với quy mô mặt cắt 6 làn xe, chiều dài từ 450 - 2.195 m, hồ sơ mời sơ tuyển mới đánh giá năng lực đầu tư, thi công của nhà đầu tư mà chưa xem xét đến các tiêu chí để đánh giá năng lực, kinh nghiệm về quản lý, vận hành, bảo trì, đặc biệt là các công trình có tính chất đặc thù như hầm đường bộ, cầu lớn… Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro khi các công trình hoàn thành nhưng không đảm bảo các điều kiện về vận hành, khai thác, không đủ cơ sở để nghiệm thu hoàn thành trước khi đưa vào sử dụng, dẫn đến lãng phí tương tự như một số dự án trong thời gian qua. Vì vậy, Hiệp hội đề nghị Bộ GTVT bổ sung tiêu chí: “Nhà đầu tư phải chứng minh khả năng đảm bảo quản lý, vận hành, khai thác khi tham gia đấu thầu, hoặc có biện pháp chế tài đối với nhà đầu tư khi đã trúng thầu nhưng không chứng minh được năng lực quản lý, vận hành, khai thác Dự án” như một điều kiện kỹ thuật bắt buộc trong hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Sẽ nghiên cứu, bổ sung trong dự thảo hợp đồng

Sau khi Hiệp hội Các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam nêu ý kiến đề xuất trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã giao Bộ GTVT nghiên cứu nội dung đề nghị này, xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm đáp ứng yêu cầu trong tổ chức thi công và vận hành, khai thác công trình.

Bộ GTVT cho biết, đề xuất của Hiệp hội liên quan đến kinh nghiệm thi công và quản lý, vận hành, khai thác công trình, đặc biệt đối với các dự án thành phần có công trình hầm đường bộ, cầu lớn. Việc lựa chọn nhà thầu thi công, nhà thầu quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì các công trình này phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định pháp luật. Hiện nay, theo quy định tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP, việc lựa chọn nhà thầu do nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thực hiện. Theo quy định tại Thông tư số 08/2019/TT-BXD, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của các nhà thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu và kiểm tra kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu của dự án (nếu có) trong bước thực hiện dự án trước khi doanh nghiệp dự án phê duyệt theo quy định trong hợp đồng dự án.

Căn cứ vào các quy định trên, Bộ GTVT sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, bổ sung trong dự thảo hợp đồng (đóng kèm theo hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư) các quy định về công tác lựa chọn nhà thầu để nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công, quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì các công trình, đặc biệt là các công trình cầu lớn, hầm đường bộ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo đúng quy định pháp luật.

Bộ GTVT khẳng định, trong quá trình thực hiện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ kiểm tra yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của các nhà thầu, kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng trong quá trình thi công và vận hành, khai thác công trình Dự án theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng và các quy định trong hợp đồng Dự án.