Đường sắt Cát Linh - Hà Đông được bổ sung vốn hơn 910 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chính phủ vừa quyết định bổ sung hơn 910 tỷ đồng cho phần thực hiện Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông của Bộ Giao thông vận tải.
Điều chỉnh tăng 911 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương cho Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.
Điều chỉnh tăng 911 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương cho Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho Bộ Giao thông vận tải.

Cụ thể, Quyết định điều chỉnh tăng 911 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 (bao gồm hơn 223,144 tỷ đồng vốn trong nước và hơn 687,902 tỷ đồng vốn nước ngoài) cho Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (phần thực hiện dự án) của Bộ Giao thông vận tải.

Về triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương, danh mục và mức vốn ngân sách trung ương được điều chỉnh ở trên, thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công, chi tiết danh mục dự án và mức vốn ngân sách trung ương bố trí cho dự án theo quy định… Bộ này cần báo cáo việc giao vốn về Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trong nửa đầu tháng 1/2023.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tính chính xác nội dung, số liệu báo cáo.

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông dài 13 km, tổng mức đầu tư ban đầu năm 2008 là 8.769 tỷ đồng (tương đương 552,8 triệu USD). Đến năm 2017, tổng vốn đầu tư tăng lên 18.000 tỷ đồng (khoảng 868 triệu USD). Dự án sử dụng vốn vay của Chính phủ Trung Quốc và vốn đối ứng trong nước. Đây là 1 trong 5 tuyến đường sắt đô thị đội vốn trên toàn quốc.

Tin cùng chuyên mục