Gắn trách nhiệm chủ đầu tư theo lĩnh vực phụ trách để đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Năm 2023, Đà Nẵng được giao 7.947,13 tỷ đồng vốn đầu tư công và theo kế hoạch, đến ngày 31/1/2024 cần giải ngân đạt 95%. Tuy nhiên, thực tế giải ngân đang chậm so với kế hoạch đề ra.

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng

Qua nghiên cứu và đánh giá tình hình, Sở đã nhận diện một số vướng mắc cần tháo gỡ để tham mưu UBND Thành phố áp dụng, triển khai đến các chủ đầu tư/điều hành dự án để giải ngân đầu tư công đạt kết quả tốt trong năm 2024. Theo đó, cần gắn trách nhiệm các sở, ngành (là chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư/điều hành dự án) trong công tác đầu tư công theo lĩnh vực phụ trách. Việc gắn trách nhiệm sẽ tạo nên sức mạnh chính trị, thúc đẩy các cơ quan phối hợp tháo gỡ vướng mắc và cùng đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, hướng dẫn đại diện các chủ đầu tư/điều hành dự án rà soát, cụ thể hóa, rút ngắn các bước, quy trình, quy định về trách nhiệm, nội dung, thời gian xử lý công việc. Đồng thời, khắc phục những hạn chế, yếu kém, bất cập trong khâu lập quy hoạch dự án; lập và đánh giá tác động môi trường, thẩm duyệt hồ sơ phòng cháy chữa cháy.

Ngoài ra, các ban giải phóng mặt bằng quận, huyện phải được tổ chức lại một cách khoa học. Thành phố cần có cơ chế lương, thưởng, bồi dưỡng để cán bộ, viên chức, người lao động yên tâm công tác, giảm thiểu tác động tiêu cực, tạo động lực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Song song đó, chúng tôi sẽ nghiên cứu đề xuất Thành phố theo hướng thành lập tổ liên ngành do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm tổ trưởng, tiến hành rà soát ở các quận, huyện để hướng dẫn nhằm đẩy nhanh thủ tục đầu tư, khắc phục tình trạng nhiều dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư từ 1-2 năm, nhưng đến nay các quận, huyện chưa trình cơ quan có thẩm quyền thủ tục phê duyệt dự án.

Tin cùng chuyên mục