(BĐT) - Tính đến tháng 11/2018, giá trị giải ngân tại Dự án Đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội đạt 1.560 tỷ đồng trên tổng số 3.500 tỷ đồng theo kế hoạch. Trong đó, vốn ODA là 1.190 tỷ đồng/1.410 tỷ đồng (cấp phát là 500 tỷ đồng, vay lại là 690 tỷ đồng); vốn đối ứng là 370 tỷ đồng/2.090 tỷ đồng kế hoạch.
Giải ngân 1.560 tỷ tại Dự án Đường sắt đô thị đoạn Nhổn - Ga Hà Nội

Ảnh minh họa: Internet

Hiện Hà Nội đang tập trung quyết liệt hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) 4 ga ngầm Dự án Đường sắt đô thị đoạn Nhổn - Ga Hà Nội theo chỉ đạo của UBND Thành phố. Đó là các ga: Ga S9; Ga S10; Ga S11; Ga S12. Đến nay, đa số hộ dân tại các ga này đã chấp nhận đền bù, đang tiếp tục vận động một số hộ dân để GPMB.

Cùng với đó, Thành phố tiếp tục đôn đốc các nhà thầu triển khai thi công theo kế hoạch đối với các gói thầu xây lắp; làm việc với cơ quan hải quan về thủ tục xuất nhập khẩu thiết bị, đẩy nhanh quá trình sản xuất ray, đưa ray, thiết bị về công trường chuẩn bị lắp đặt trong tháng 12/2018…