(BĐT) - Theo Bộ Tài chính, ước giải ngân vốn đầu tư từ nguồn ngân sách 9 tháng năm 2018 đạt hơn 203.583 tỷ đồng, tương ứng 50,93% so với kế hoạch Quốc hội giao và 52,46% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đạt hơn 203 nghìn tỷ đồng

Ảnh minh họa

Với số vốn giải ngân nêu trên, 9 tháng năm 2018 đã cao hơn cùng kỳ năm 2017. Trong đó, vốn trong nước đạt hơn 187.213 tỷ đồng, đạt 55,11% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 56,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; vốn ngoài nước giải ngân hơn 16.369,9 tỷ đồng, đạt hơn 27% kế hoạch Quốc hội giao và đạt hơn 29% kế hoạch Thủ tướng giao.

Theo Bộ Tài chính, các địa phương đang gấp rút đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công song vẫn có một số bộ, ngành chậm giải ngân.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành địa phương báo cáo và đề xuất giải pháp cụ thể đối với từng dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 30%.