(BĐT) - Đó là số liệu được thông qua tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức trong tuần vừa qua.
Hải Dương: Hơn 1.937 tỷ đồng đầu tư các dự án mới giai đoạn 2021 - 2025

Ảnh Internet

Kỳ họp đã xem xét thông qua phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 của Tỉnh. Theo đó, dự kiến phương án cân đối vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Hải Dương là trên 23.199 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương trên 3.643 tỷ đồng (gồm vốn trong nước trên 3.233 tỷ đồng, vốn ODA là 409,7 tỷ đồng), vốn ngân sách địa phương trên 19.556 tỷ đồng.

Riêng đối với dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025, Tỉnh dự kiến phân bổ cho 4 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản (tổng vốn trên 353 tỷ đồng) và 5 dự án giao thông (tổng vốn trên 1.584 tỷ đồng). Trong đó, các dự án giao thông gồm: Đường 396 kéo dài, đoạn nối ĐT 391 đến nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; Cầu Đồng Việt và đường dẫn; Cầu An Đồng và đường dẫn; Tuyến đường từ cầu Triều đến ĐT 389; Tuyến tránh ĐT 398B, đoạn Quốc lộ 18 - hồ Bến Tắm.