(BĐT) - Tính đến 31/12/2018, cam kết tín dụng đối với các dự án BOT, BT giao thông là 183.067 tỷ đồng với dư nợ cấp tín dụng là 107.247 tỷ đồng, tăng 5,32% so với năm 2017. Đây là số liệu tại Báo cáo của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về việc thực hiện nghị quyết, kết luận của UBTVQH về chất vấn và giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018.
Hết năm 2018, cam kết tín dụng cho dự án BOT, BT giao thông đạt trên 183 nghìn tỷ

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Báo cáo, việc cho vay, thu nợ đối với các dự án BOT, BT giao thông còn nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc huy động vốn ngắn hạn để cho vay dài hạn, năng lực tài chính của nhà đầu tư hạn chế, chính sách phí chưa ổn định và chủ đầu tư chậm quyết toán.

Trong thời gian tới, các tổ chức tín dụng sẽ tiếp tục xem xét cho vay đối với các dự án BOT giao thông theo cơ chế thương mại trên cơ sở dự án khả thi, hiệu quả, có khả năng trả nợ ngân hàng và phù hợp với quy định của pháp luật.