Hỗ trợ DN vừa và nhỏ: Thêm luật nhưng phải thêm thông thoáng

Sau nhiều năm tập trung chính sách hỗ trợ nhóm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài... thì đến nay, nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được quan tâm rõ nét hơn, thể hiện qua dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang sọan thảo.
Hỗ trợ DN vừa và nhỏ: Thêm luật nhưng phải thêm thông thoáng

Tin cùng chuyên mục