(BĐT) - Bộ Công Thương cho biết, Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ vừa quyết định sẽ không ban hành bất kỳ biện pháp hạn chế thương mại nào đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đạt thỏa thuận đáp ứng yêu cầu của cuộc điều tra.
Hoa Kỳ không ban hành biện pháp hạn chế thương mại với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam

Cụ thể, theo Bộ Công Thương, ngày 24/7/2021, Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đã chính thức ban hành kết luận của vụ việc điều tra theo Mục 301 Đạo luật Thương mại 1974 về các hành vi, chính sách và thực tiễn áp dụng của Việt Nam liên quan đến vấn đề định giá thấp tiền tệ. Theo đó, trên cơ sở những giải pháp thỏa đáng, đáp ứng được mục tiêu của cuộc điều tra nên phía Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ sẽ không ban hành bất kỳ biện pháp hạn chế thương mại nào đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

Hoan nghênh và đánh giá cao quyết định này, Bộ Công Thương cho biết, đây là quyết định có ý nghĩa đặc biệt tích cực đối với quan hệ kinh tế - thươngo mại song phương, môi trường kinh doanh, đầu tư ở Việt Nam và quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đồng thời thể hiện được rõ nét lòng tin chiến lược giữa hai quốc gia.

Đây cũng là bước đi tích cực tiếp theo thoả thuận đạt được ngày 19/7 vừa qua giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Là kết quả của quá trình đối thoại thực chất và thiện chí của cả hai bên nhằm giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quan hệ kinh tế song phương, hướng tới xây dựng quan hệ ổn định và bền vững, có lợi cho cả hai nước trên tinh thần Đối tác toàn diện”, Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Trong thời gian qua, với vai trò Chủ tịch phân ban Việt Nam trong Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ (TIFA), Bộ Công Thương đã phối hợp cùng với các bộ, ngành của nước ta đã thúc đẩy hoạt động đối thoại chính sách thông qua cơ chế của Hội đồng TIFA đạt được nhiều kết quả thực chất. Kể từ sau cuộc họp cấp Chủ tịch vào tháng 10/2019, dưới sự chỉ đạo mạnh mẽ của Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo các bộ, ngành của Việt Nam đã phối hợp tích cực với phía Hoa Kỳ nỗ lực xử lý nhiều vấn đề, đem lại kết quả cụ thể, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động trao đổi thương mại song phương.

Bộ Công Thương cho biết, thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ để giải quyết một cách toàn diện các quan tâm của Hoa Kỳ và Việt Nam, qua đó duy trì quan hệ thương mại ổn định, hướng tới cán cân thương mại hài hòa, bền vững, hai bên cùng có lợi.