(BĐT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang có kế hoạch di dời sân bay Vũng Tàu ra khỏi trung tâm và nâng cấp, mở rộng sân bay phục vụ mục đích dân dụng. Theo đó, việc di dời sân bay Vũng Tàu ra khỏi khu trung tâm Thành phố là một chiến lược quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tạo bước đột phá để phát triển kinh tế, mở rộng không gian đô thị...
Hơn 9.000 tỷ đồng đầu tư sân bay Gò Găng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hơn 9.000 tỷ đồng đầu tư sân bay Gò Găng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa điểm Đảo Gò Găng thuộc địa phận xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu được lựa chọn đầu tư xây dựng sân bay Gò Găng nhằm thay thế sân bay Vũng Tàu vì có nhiều điều kiện thuận lợi về vị trí, quỹ đất, thuận tiện cho việc khai thác...

Tổng diện tích toàn sân bay khoảng 248,5 ha. Ước khái toán tổng mức đầu tư xây dựng hoàn chỉnh sân bay Gò Găng hơn 9.005 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là 1.258 tỷ đồng.