(BĐT) - UBND tỉnh Hà Giang vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Yên Minh - Mậu Duệ - Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn có tổng mức đầu tư quy đổi hơn 962 tỷ đồng, sử dụng vốn đối ứng trong nước và vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).
Hơn 962 tỷ đồng phát triển hạ tầng 4 tỉnh miền núi Đông Bắc

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tiểu dự án tỉnh Hà Giang do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Giang làm chủ đầu tư, trong quý I/2021 sẽ lựa chọn nhà thầu cho 3 gói thầu. Theo đó, Gói thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng và Gói thầu Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng sẽ được chỉ định thầu.

Gói thầu Thi công xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo tuyến đường Yên Minh - Mậu Duệ - Mèo Vạc (giá gói thầu 156,6 tỷ đồng) sẽ được đấu thầu rộng rãi.