(BĐT) -  Ước giải ngân vốn đầu tư công đến 31/8/2020 là 221.768 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch Thủ tướng giao (cùng kỳ năm 2019 đạt 41,39%). Có 19 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân trên 60%. Song, còn 6 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 35%, trong đó, có 1 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 15%.