JETRO chuẩn bị công bố xu hướng đầu tư của DN Nhật Bản tại Việt Nam

(BĐT) - Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) vừa cho biết sẽ công bố kết quả “Khảo sát thực trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản tại châu Á và châu Đại Dương năm 2015” trong tuần tới.

Đây là kết quả khảo sát được JETRO thực hiện thông qua bảng câu hỏi về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, châu Đại Dương. Nội dung khảo sát chủ yếu về ước tính lợi nhuận kinh doanh, kế hoạch triển khai hoạt động kinh doanh trong thời gian tới, rủi ro và thuận lợi trong môi trường đầu tư, việc thu mua nguyên vật liệu, linh kiện (đối với các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chế tạo), tình hình xuất nhập khẩu, kỳ vọng vào việc hội nhập kinh tế...

Theo JETRO, trong số 4.635 doanh nghiệp trả lời khảo sát hợp lệ có 557 doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Việc công bố kết quả khảo sát lần này sẽ tập trung vào phản ảnh xu hướng đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.                

Tin cùng chuyên mục