Ngày 19/10, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có tờ trình gửi HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hồ chứa nước Chà Rang.

Trước đó, tháng 7/2021, Bộ NN-PTNT có chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Chà Rang với số tiền 401 tỉ đồng tại Khánh Hòa.

Dự kiến hồ chứa nước Chà Rang sẽ có dung tích xấp xỉ 6 triệu m3, bao gồm các hạng mục như đập tạo đất hồ, tràn xả lũ, cống lấy nước và các công trình phụ trợ. Riêng hệ thống dẫn nước tưới sẽ gồm kênh khu tưới Ninh Hưng dài khoảng 4 km; kênh khu tưới Ninh Lộc và cấp nước cho nuôi trồng thủy sản bằng đường ống dài khoảng 5 km.

Mục tiêu đầu tư nhằm cung cấp nước cho khoảng 250 ha nuôi trồng thuỷ sản; tưới cho khoảng 55 ha lúa và 325 ha màu, cây ăn quả; tưới hỗ trợ cho khoảng 48 ha lúa thuộc khu tưới hồ Sở Quan thuộc các xã Ninh Hưng, Ninh Lộc, TX.Ninh Hòa.

UBND tỉnh Khánh Hòa đánh giá việc xây hồ chứa nước Chà Rang có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế của 2 xã Ninh Hưng và Ninh Lộc (TX.Ninh Hòa). Đây là khu vực có thế mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản và cây ăn quả năng suất và giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, hệ thống thủy lợi khu vực dự án hiện nay chưa được đầu tư đồng bộ hoặc đã xuống cấp nên chỉ đáp ứng được khoảng 30% so với nhu cầu dùng nước phục vụ nông nghiệp.

Sau khi rà soát, tỉnh Khánh Hòa nhận thấy diện tích đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án hồ Chà Rang thuộc quy hoạch rừng sản xuất và ngoài quy hoạch 3 loại rừng.

Từ cơ sở trên, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Khánh Hòa xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hồ chứa nước Chà Rang.

Theo Thanh niên