(BĐT) - Trước thềm xuân mới, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã chia sẻ với Báo Đấu thầu những cảm nhận về một năm rất đặc biệt vừa qua và giải pháp để phục hồi, phát triển nền kinh tế trong thời gian tới.

Người đứng đầu ngành Kế hoạch và Đầu tư thể hiện niềm tin vào sự phục hồi của nền kinh tế với điểm tựa vững chắc là ý chí, bản lĩnh, trí tuệ người Việt, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã được phát huy mạnh mẽ trong thử thách. Đây sẽ tiếp tục là sức mạnh to lớn để nền kinh tế vững bước vượt qua khó khăn, đi tiếp trên con đường hướng tới mục tiêu thịnh vượng.

Khơi mạch nguồn dân tộc, hồi phục nền kinh tế ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Năm 2021 có thể nói là một năm rất đặc biệt đối với nền kinh tế Việt Nam xét ở nhiều khía cạnh. Bộ trưởng cảm nhận thế nào về hành trình đã trải qua?

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát kéo dài, lan ra nhiều tỉnh, thành phố, nhất là trong quý III tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, trung tâm sản xuất lớn của cả nước, buộc chúng ta phải áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch chưa từng có tiền lệ nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân.

Nhìn lại một năm đầy sóng gió do dịch bệnh, mặc dù một số chỉ tiêu chưa đạt được mục tiêu đề ra, năm 2021 vẫn là một năm thành công với những thành tích có ý nghĩa quan trọng, đáng khích lệ, mang lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá trong công tác điều hành, quản lý kinh tế - xã hội.

Một là, trong năm 2021, chúng ta đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng của đất nước; xác định tầm nhìn, hướng đi, khuôn khổ phát triển của cả nước về kinh tế - xã hội, từng ngành, lĩnh vực, là nền tảng cho giai đoạn 5 năm 2021-2025, 10 năm và tầm nhìn đến năm 2045.

Đảng, Quốc hội đã ban hành nhiều văn kiện, tài liệu quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, là khung khổ, định hướng để phát triển đất nước, đó là: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách và đầu tư công 5 năm 2021-2025; Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030...

Chúng ta đã tập trung nghiên cứu, lựa chọn con đường, mục tiêu phát triển, xác định những vấn đề căn cơ, chiến lược, lâu dài của đất nước; xây dựng khát vọng phát triển của Việt Nam đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Hai là, cả hệ thống chính trị vào cuộc với sự đồng lòng, quyết tâm cao nhất để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đất nước thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả.

Nhận nhiệm vụ trong bối cảnh khó khăn chồng chất khó khăn, ngay sau khi được kiện toàn, Chính phủ đã nhanh chóng bắt tay vào công việc không để gián đoạn. Trong bối cảnh vừa chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong năm đầu tiên rất quan trọng của kế hoạch 2021-2025, vừa phòng chống đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tôi có thể khái quát kết quả công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ bằng 6 từ.

Thứ nhất là Chủ động, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của các bộ, ngành trong công tác tham mưu với Chính phủ. Thứ hai là Quyết liệt, cả trong phòng chống dịch và trong điều hành kinh tế. Từ thứ ba là Chính xác. Các chính sách, quyết sách, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đưa ra đều phù hợp với bối cảnh tình hình cụ thể, điển hình là Nghị quyết 128/NQ-CP. Thứ tư là Kịp thời. Chính phủ luôn luôn chú trọng theo dõi, bám sát diễn biến tình hình, kịp thời đưa ra chính sách điều chỉnh hợp lý tùy theo bối cảnh cụ thể. Thứ năm là Hiệu quả, thể hiện trong các kết quả phòng, chống dịch Covid-19 cũng như phát triển kinh tế - xã hội đến nay. Từ cuối cùng là Hành động. Chính phủ đã đồng hành với người dân bất kể ngày đêm trong suốt thời gian kiên cường chống dịch. Tại những thời điểm dịch bệnh căng thẳng, Thủ tướng và các thành viên Chính phủ đã nhiều lần tới tâm dịch TP.HCM, Bình Dương... kiểm tra, chỉ đạo công tác chống dịch. Trong điều hành kinh tế, các tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ được thành lập, bắt tay ngay vào rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ đã được triển khai và mang kết quả tích cực. Tính riêng năm 2021, đã huy động và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước, các quỹ ngoài ngân sách với tổng quy mô tương đương khoảng 3,2% GDP. Triển khai quyết liệt các giải pháp tiền tệ - tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, duy trì thanh khoản hệ thống tổ chức tín dụng dồi dào nhưng không làm tăng lạm phát.

Các quyết sách, chỉ đạo điều hành của Chính phủ nhất quán quan điểm đặt sức khỏe và tính mạng của nhân dân lên trên hết, trước hết, vì thế, đã nhận được sự đồng lòng, ủng hộ rất cao của nhân dân.

Đồng thời, ngay từ giữa năm 2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xây dựng Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Đề án và dự thảo Nghị quyết về các chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ thực hiện, trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường đầu năm 2022. Qua đó, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân để kịp thời hỗ trợ nền kinh tế sớm phục hồi và phát triển, đáp ứng yêu cầu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu hằng năm, 5 năm, 10 năm đã đề ra, không để lỡ nhịp với đà phục hồi kinh tế của khu vực và thế giới.

Ba là, tiếp tục xử lý nhiều vấn đề mang tính căn cơ, dài hạn của nền kinh tế, nhất là đổi mới, cải cách thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm, góp phần xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Chính phủ đã khẩn trương ban hành các Chương trình hành động, cụ thể hóa quan điểm, đường lối, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng, Quốc hội, đó là các Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021, Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021. Cùng với đó là cụ thể hóa các mục tiêu phát triển trong quá trình triển khai xây dựng các quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, lĩnh vực và quy hoạch tỉnh; tạo nền tảng và cơ sở để các ngành, các cấp cụ thể hóa các chiến lược, kế hoạch trung hạn và ngắn hạn của ngành và cấp mình.

Trong năm 2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung, quyết liệt chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, tháo gỡ rào cản, vướng mắc về quy định pháp luật, trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung 8 luật nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật, khơi thông và phát huy nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; thành lập tổ công tác đặc biệt để đôn đốc, thực hiện nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; cải cách hành chính, hoàn thiện bộ máy hoạt động của các cơ quan nhà nước...

Khơi mạch nguồn dân tộc, hồi phục nền kinh tế ảnh 2

Giai đoạn 2021 - 2025, tập trung phát triển nhiều sản phẩm quốc gia dựa vào công nghệ mới, công nghệ cao. Ảnh: Lê Tiên

Những khó khăn trong năm qua cũng làm bộc lộ rõ hơn những điểm yếu của nền kinh tế và đặt ra nhiều vấn đề mới phải giải quyết, thưa Bộ trưởng?

Công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội vừa qua đã cho chúng ta rất nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, đồng thời cũng thấy được những điểm khiếm khuyết cần phải điều chỉnh kịp thời để bảo đảm phát triển an toàn hơn và bền vững hơn trong tương lai.

Cú sốc dịch tễ chưa có tiền lệ này cho thấy hệ thống y tế và giáo dục của Việt Nam cần được củng cố và có những thay đổi căn bản nhằm thích nghi nhanh chóng, hiệu quả trước các cú sốc tương tự có thể xảy ra trong tương lai.

Năng lực quản trị xã hội, quản lý nhà nước, xử lý tình huống của chúng ta còn một số bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu, dẫn đến lúng túng, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ, cục bộ địa phương làm đứt gãy quá trình lưu thông hàng hóa, chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất và tiêu thụ. Nâng cao chất lượng quản trị quốc gia nói chung và năng lực của chính quyền địa phương nói riêng là nhiệm vụ cấp thiết hơn bao giờ hết.

Tác động của dịch bệnh Covid-19 đã làm bộc lộ những hạn chế về tính tự chủ, khả năng chống chịu của nền kinh tế. Với độ mở lớn, nền kinh tế sẽ phải đương đầu với nhiều cú sốc từ bên ngoài hơn, vì thế vừa hội nhập, vừa nâng cao năng lực nội tại, xây dựng nền kinh tế tự chủ, có tính thích ứng cao, sức chống chịu tốt trong một thế giới diễn biến phức tạp, khó lường là rất cần thiết.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 thấp hơn mục tiêu đề ra. Để có thể hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm, các năm còn lại cần phải nỗ lực hơn rất nhiều, năm 2022 cần phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế khoảng 6 - 6,5%, các năm tiếp theo cần đạt tốc độ tăng trưởng trên 7,5%. Muốn vậy phải có giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn để nhanh chóng phục hồi, tận dụng cơ hội, bứt phá mạnh trong thời gian tới.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng. Sự hồi phục và phát triển bứt phá của năm 2022 chính là nền tảng, tạo đà thuận lợi cho cả chặng đường phát triển sắp tới của đất nước, cụ thể là Kế hoạch 5 năm (2021-2025), Chiến lược 10 năm (2021-2030) và tầm nhìn đến năm 2045.

Với rất nhiều bài toán đặt ra, làm thế nào để có thể thực hiện thành công các mục tiêu tại Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng?

Bước sang năm 2022, chúng ta phải nỗ lực hơn nữa, tập trung tâm sức, nguồn lực, thời gian để phòng chống hiệu quả dịch Covid-19, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của tất cả các cấp, các ngành. Cùng với đó là tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người dân, doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện, nguồn lực phòng chống dịch. Đây là các nhiệm vụ luôn song hành, phải thực sự quan tâm, thực hiện quyết liệt, chính xác, kịp thời cả hai khía cạnh này trong năm.

Bên cạnh đó, chúng ta không thể vì dịch Covid-19 mà sao nhãng, lơ là các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Nếu chúng ta dừng lại quá lâu trước rào cản, thách thức, chúng ta sẽ để lỡ cơ hội phát triển. Thời gian, vận hội không chờ đợi ai, chúng ta nhất thiết phải hành động ngay, mạnh mẽ và quyết liệt để không bỏ lỡ các cơ hội, dù là nhỏ nhất.

Năm 2022, bên cạnh những khó khăn, thách thức do dịch bệnh, tình hình thế giới, chúng ta cần quyết tâm đón nhận, tận dụng hiệu quả các cơ hội mang lại từ bối cảnh phát triển mới “hậu Covid-19”, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các hiệp định FTA đã ký kết; thời kỳ dân số vàng, cấu trúc lại trật tự thương mại và dịch chuyển vốn đầu tư quốc tế…

Trong bối cảnh đó, chúng ta cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đạt mục tiêu tại Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, cụ thể:

Một là, nỗ lực cao hơn nữa, thực hiện hiệu quả các chính sách, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phát triển nhanh sản xuất kinh doanh, nhất là trong ngành, lĩnh vực quan trọng, khôi phục các chuỗi sản xuất, cung ứng, lao động, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân. Tổ chức thực thi, đưa các chính sách phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường vào đời sống nhanh nhất, hiệu quả nhất, để nền kinh tế không lỡ nhịp phục hồi của kinh tế thế giới, tận dụng được cơ hội mở ra không gian phát triển mới cho doanh nghiệp, tạo nền tảng bứt phá mạnh mẽ trong năm 2022 và các năm tới.

Hai là, tập trung thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm và Kế hoạch 5 năm đã ban hành; đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng quan trọng, nhất là hạ tầng giao thông, huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, khơi thông các điểm nghẽn, kích thích mọi nguồn lực hợp pháp của xã hội, nhất là hợp tác công tư.

Với nguồn lực đầu tư nước ngoài (FDI), chúng ta cần chuyển đổi tư duy xúc tiến đầu tư, không thụ động chờ đợi; tích cực chủ động lựa chọn, thu hút, hỗ trợ các đối tác, tập đoàn lớn, công nghệ cao, đứng đầu hoặc vận hành chuỗi giá trị, sẵn sàng chuyển giao công nghệ.

Ba là, tập trung cải cách thể chế, cải cách hành chính, thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp. Đẩy mạnh triển khai Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam; thúc đẩy các hoạt động của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, phát huy vai trò mạng lưới Đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Trong đó, cần chú trọng, quan tâm hơn đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, là lực lượng chiếm đa số trong hệ thống doanh nghiệp Việt Nam và là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế. Trong năm 2022, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo; thúc đẩy hình thành và tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa, giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp lớn trong nước tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung thực hiện hiệu quả.

Bốn là, hoàn thành các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tạo lập không gian phát triển thống nhất; hoàn thiện, ban hành thể chế điều phối vùng và quy chế phối hợp, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển liên kết nội vùng, liên vùng; triển khai đồng bộ các Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù phát triển một số địa phương, sớm tạo ra các vùng động lực, cực tăng trưởng mới.

Khơi mạch nguồn dân tộc, hồi phục nền kinh tế ảnh 3

Cả hệ thống chính trị vào cuộc với sự đồng lòng, quyết tâm cao nhất để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đất nước thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả. Ảnh minh họa: Internet

Liệu áp lực giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt có làm giảm nhịp tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế, thưa Bộ trưởng?

Bên cạnh những vấn đề cấp bách, nhất là trong công tác phòng, chống dịch, Đảng, Quốc hội, Chính phủ luôn quan tâm nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để xử lý những vấn đề có tính chất dài hạn, căn cơ của nền kinh tế, trong đó có việc đẩy nhanh lộ trình thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế.

Cơ cấu lại nền kinh tế song hành với phục hồi và phát triển sau đại dịch Covid-19. Đây là quan điểm được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm, cũng như trong quá trình xây dựng Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế.

Trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh dựa trên nền tảng phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện chuyển đổi số nền kinh tế đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết vì đó là cách thức để nền kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, đuổi kịp các nước đi trước và đạt được tầm nhìn xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 2 với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn nữa trong cơ cấu lại nền kinh tế. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại 3 lĩnh vực quan trọng là đầu tư, trọng tâm là đầu tư công; thị trường tài chính, trọng tâm là các tổ chức tín dụng; doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế trên cơ sở kế thừa và phát triển, vừa toàn diện vừa có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên phát triển một số ngành, lĩnh vực có dư địa lớn và khả năng bắt kịp, tiến cùng, vượt lên ở khu vực, thế giới. Phát triển được nhiều sản phẩm quốc gia dựa vào công nghệ mới, công nghệ cao; tạo bứt phá về năng lực cạnh tranh của một số ngành kinh tế chủ lực và chuyển biến thực chất, rõ nét về mô hình tăng trưởng, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, nâng cao tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức chống chịu của nền kinh tế…

Khơi mạch nguồn dân tộc, hồi phục nền kinh tế ảnh 4

Việc kịp thời xoay chuyển tình hình, chuyển hướng chiến lược phòng chống dịch Covid-19 có tác động tích cực đến phát triển kinh tế. Ảnh: Lê Tiên

Bộ trưởng kỳ vọng như thế nào vào sự phát triển của kinh tế Việt Nam trong năm 2022?

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng. Sự hồi phục và phát triển bứt phá của năm 2022 chính là nền tảng, tạo đà thuận lợi cho cả chặng đường phát triển sắp tới của đất nước, cụ thể là Kế hoạch 5 năm (2021-2025), Chiến lược 10 năm (2021-2030) và tầm nhìn đến năm 2045.

Tôi có niềm tin chắc chắn vào sự phục hồi mạnh mẽ hơn của kinh tế Việt Nam trong năm 2022, nhanh chóng quay lại quỹ đạo phát triển.

Thứ nhất, trong năm 2021 chúng ta đã ban hành nhiều văn kiện, tài liệu quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, là khung khổ, định hướng để phát triển đất nước, tạo cơ sở cho việc xây dựng và thực hiện các chính sách, giải pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Thứ hai, nền kinh tế vẫn giữ được những nền tảng cơ bản để phục hồi nhanh, phát triển bền vững; ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn được đảm bảo, còn dư địa thực hiện các chính sách phục hồi, phát triển kinh tế.

Thứ ba, chúng ta có sự đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, luôn luôn sẵn sàng vào cuộc, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt.

Thứ tư, có giải pháp phù hợp, ngoài các giải pháp tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, có thêm các giải pháp tại Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, sẽ có tác động nhanh chóng đến nền kinh tế. Các chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình có quy mô nguồn lực lớn, chỉ tính riêng chính sách tài khóa là 291 nghìn tỷ đồng, trong đó đầu tư phát triển là 176 nghìn tỷ đồng, tập trung thực hiện trong 02 năm 2022-2023. Đây là nguồn lực bổ sung lớn cho nền kinh tế để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn của dịch bệnh, thực hiện các công trình hạ tầng quan trọng, cấp bách để củng cố và tạo động lực bền vững cho nền kinh tế, không chỉ trong năm 2022 mà cả các năm tiếp theo.

Thứ năm, việc kịp thời xoay chuyển tình hình, chuyển hướng chiến lược phòng chống dịch Covid-19 có tác động tích cực đến phát triển kinh tế. Ngay sau khi ban hành Nghị quyết 128, khu vực doanh nghiệp đã quay trở lại rất hào hứng, hoạt động hết công suất, thậm chí vượt công suất để đáp ứng các đơn hàng. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài vẫn giữ niềm tin vào môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam. Đây là nguồn lực quan trọng hỗ trợ cho tăng trưởng cũng như góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trải qua năm 2020, 2021, chúng ta cũng đã đúc rút được rất nhiều bài học kinh nghiệm, từ đó sẽ tìm ra động lực mới, sức sống mới cho sự phát triển. Và tinh thần dân tộc được khơi dậy mạnh mẽ trong bối cảnh Covid-19 vừa qua sẽ là sức mạnh to lớn để chúng ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn trước mắt, vững bước trên con đường phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!