(BĐT) - Mặc dù còn có ý kiến khác nhau nhưng các đại biểu Quốc hội đều cơ bản tán thành với Chính phủ về sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch. 
Không để quy hoạch bị lạm dụng làm giấy phép con

Việc thống nhất các hoạt động quy hoạch sẽ phục vụ hiệu quả hơn mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Trần Sơn

Các đại biểu đặc biệt lưu ý đến việc không để quy hoạch bị lạm dụng, trở thành căn cứ để cấp giấy phép con, cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Băn khoăn về giữ quy hoạch xây dựng tỉnh

Theo đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (đoàn Hải Phòng), việc chuẩn bị dự án luật này đã thể hiện sự nỗ lực rất lớn, đáng ghi nhận của Chính phủ, bởi trước đây vấn đề quy hoạch ở nước ta triển khai rất thoải mái. Do vậy, việc sắp xếp nguồn lực quốc gia để các hoạt động quy hoạch thống nhất, phục vụ hiệu quả hơn mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước là rất cần thiết.

Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội chưa xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị do còn có ý kiến khác nhau về sự cần thiết có quy hoạch xây dựng tỉnh và trùng lặp với phạm vi, nội dung, mức độ chi tiết với quy hoạch tỉnh trong Luật Quy hoạch.

Tại Dự thảo Luật trình kỳ họp này, quy hoạch xây dựng tỉnh được chỉnh lý theo hướng giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung đồ án quy hoạch và UBND cấp tỉnh phê duyệt sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng.

Tuy nhiên, đại biểu Trần Văn Quý (đoàn Hưng Yên) nêu quan điểm, giữa quy hoạch tỉnh và quy hoạch xây dựng tỉnh không có gì khác biệt. Quy hoạch tỉnh là quy hoạch có trong hệ thống quy hoạch quốc gia; quy hoạch xây dựng tỉnh trong Dự thảo Luật lại không nêu rõ tiêu chí xây dựng tỉnh cụ thể như thế nào? Mặt khác, Luật Quy hoạch là luật tiên tiến, cải cách khi tích hợp được các quy hoạch về đất đai, hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội… nên đề nghị không quy định quy hoạch xây dựng tỉnh. Nếu giữ quy hoạch này thì đề nghị chỉnh lý Dự thảo Luật theo hướng quy định cụ thể nội dung quy hoạch xây dựng tỉnh ngay trong Dự thảo Luật, bảo đảm không trái với các nguyên tắc quy định trong Luật Quy hoạch và không có sự trùng lặp nội dung giữa các quy hoạch, đặc biệt là không trùng lặp với nội dung của quy hoạch tỉnh.

Đại biểu Trần Văn Quý cũng nêu băn khoăn, trong điều kiện tỉnh lập quy hoạch, xin ý kiến của Bộ Xây dựng mà Bộ không thống nhất thì tỉnh có quyền phê duyệt không trong khi tỉnh là nơi chịu trách nhiệm với quy hoạch? 

Bộ KH&ĐT đã bỏ 2 quy hoạch theo tinh thần Luật Quy hoạch

Trao đổi tại phiên họp tại tổ chiều ngày 24/10, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chia sẻ, trước đây, có Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các cấp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư  chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan tổ chức xây dựng, thẩm định các quy hoạch này. Tuy nhiên, theo tinh thần của Luật Quy hoạch, Bộ KH&ĐT bỏ quy hoạch này và thay vào đó là quy hoạch vùng, tỉnh, trong đó tích hợp của tất cả các ngành, lĩnh vực (kinh tế - xã hội, giao thông, thủy lợi công trình ngầm…) để không bị chồng lấn, bố trí hợp lý không gian, hạ tầng đầu tư đồng bộ và có tính tương thích tốt hơn.

Ngoài ra, Bộ KH&ĐT cũng được giao quy hoạch sân golf, nhưng theo tinh thần mới của Luật Quy hoạch là bỏ những quy hoạch ngành, nghề không còn phù hợp nữa, chuyển sang thành điều kiện, tiêu chí, nguyên tắc. Hiện, Bộ KH&ĐT đang xây dựng nghị định về nguyên tắc, tiêu chí và điều kiện để phát triển sân golf. Theo đó, giao lại cho các địa phương quyết định việc có đầu tư sân golf hay không, đầu tư ở đâu, quy hoạch như thế nào dựa trên những tiêu chí, nguyên tắc có trong nghị định. Đơn cử, địa phương quyết định chủ trương đầu tư xây dựng sân golf theo các tiêu chí như không được lấy đất lúa, đất quốc phòng, đất bảo tồn văn hóa, di tích… Bộ KH&ĐT đã mạnh dạn cải cách, đi đầu trong việc đổi mới theo Luật Quy hoạch.

Giải trình thêm về quy hoạch xây dựng tỉnh, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, quy hoạch xây dựng tỉnh ở mức chi tiết hơn để ngành xây dựng có công cụ quản lý về vấn đề xây dựng. Quy hoạch xây dựng tỉnh có nhiều chi tiết kỹ thuật xây dựng (cao độ, nền cốt, thoát nước...) mà không thể đưa vào quy hoạch tỉnh được. Nếu bỏ đi thì chưa đủ cơ sở để bỏ, không có công cụ quản lý thay thế thì rất nguy hiểm.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, quy hoạch xây dựng tỉnh không phải là quy hoạch phát sinh mới mà xưa nay vẫn đang được thực hiện. Việc Chính phủ đề xuất giữ lại quy hoạch xây dựng tỉnh là bước đi thận trọng, đảm bảo công cụ quản lý nhà nước trong ngành xây dựng.