Khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà là chủ trương nhất quán

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tại cuộc họp về tình hình xây dựng Nghị định quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tổ chức ngày 10/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, khuyến khích phát triển ĐMTMN là chủ trương nhất quán.
Điện mặt trời mái nhà là nguồn điện góp phần bảo đảm an ninh năng lượng được nêu rõ trong Quy hoạch Điện VIII. Ảnh: Quốc Tuấn
Điện mặt trời mái nhà là nguồn điện góp phần bảo đảm an ninh năng lượng được nêu rõ trong Quy hoạch Điện VIII. Ảnh: Quốc Tuấn

Phó Thủ tướng khẳng định, phát triển ĐMTMN là giải pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, quy hoạch đất đai dành cho năng lượng. Hơn nữa, đây cũng là nguồn điện góp phần bảo đảm an ninh năng lượng được nêu rõ trong Quy hoạch Điện VIII.

Theo đó, từ cơ sở khoa học, thực tiễn, pháp lý, Nghị định cần xác định rõ nội hàm, mục tiêu, phạm vi đối tượng là tổ chức, cá nhân lắp đặt ĐMTMN theo hình thức tự sản, tự tiêu, không kinh doanh và có kinh doanh, từ đó đưa ra các cơ chế chính sách tương ứng theo hướng khuyến khích phát triển nguồn điện này.

Cụ thể, đối với hộ dân, công sở, tòa nhà văn phòng... lắp đặt ĐMTMN để tự sản, tự tiêu, không kinh doanh thì xây dựng những bộ hồ sơ mẫu, đơn giản hóa tối đa thủ tục, trừ công trình có yêu cầu đặc biệt về an toàn, phòng cháy, chữa cháy. Với những doanh nghiệp đầu tư ĐMTMN để sử dụng, đồng thời lắp đặt thêm thiết bị lưu trữ điện năng để kinh doanh, cần đưa ra mức giá hợp lý, hỗ trợ về tài chính, lãi suất... và khuyến khích đầu tư.

Phó Thủ tướng lưu ý cần tính toán kỹ quy mô phát triển ĐMTMN trên cơ sở khoa học, kỹ thuật, thiết bị, công nghệ, lưới truyền tải, hiệu quả kinh tế; bảo vệ lợi ích lâu dài của nhà đầu tư; chú trọng bảo vệ môi trường. Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, đưa ra yêu cầu, điều kiện kỹ thuật, tiêu chí những nguồn ĐMTMN cần kiểm soát chặt chẽ hơn, chính sách tài chính liên quan đến ĐMTMN… trên tinh thần phân cấp tối đa cho địa phương.

Tin cùng chuyên mục