(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, đến ngày 25/7, cơ quan này mới nhận được báo cáo giải ngân vốn đầu tư công của 6/54 bộ, ngành và 4/63 địa phương. Trên thực tế, tình trạng chậm báo cáo về giải ngân vốn đầu tư công đã diễn ra từ nhiều tháng trước.
Kiến nghị xử lý nghiêm đơn vị không báo cáo giải ngân vốn đầu tư công

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, báo cáo giải ngân 4 tháng chỉ có 5/54 bộ, ngành và 4/63 địa phương gửi. Báo cáo giải ngân 5 tháng chỉ có 4/54 bộ, ngành và 7/63 địa phương gửi. Báo cáo giải ngân 6 tháng năm 2019 chỉ có  8/54 bộ, ngành và 10/63 địa phương gửi.

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng báo cáo về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công làm cơ sở có các biện pháp tháo gỡ kịp thời và hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ có chế tài nghiêm khắc đối với các bộ, ngành, địa phương chưa chấp hành nghiêm túc quy định về chế độ báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.