Kiến tạo tương lai xanh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tăng trưởng xanh là xu thế tất yếu mà bất kỳ quốc gia nào cũng phải hướng tới. Với Việt Nam, thực hiện tăng trưởng xanh là một phương thức đặc biệt quan trọng để hiện thực hóa khoảng 90% cam kết đối với Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Việt Nam đang đi đúng hướng, nhưng toàn bộ nền kinh tế cần có nỗ lực vượt bậc để đạt được các mục tiêu đã định.
Kiến tạo tương lai xanh

Chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Báo Đấu thầu xuất bản Chuyên đề đặc biệt: “Kiến tạo tương lai xanh” nhằm lan tỏa tư duy chính sách và thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp phát huy vai trò tiên phong, sức mạnh nội lực, thực thi trách nhiệm xã hội, góp sức vào công cuộc hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng xanh Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục