(BĐT) - Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán: SAB) công bố tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021, dự kiến tổ chức ngày 28/4 tại TP.HCM.

Theo đó, năm 2021, Sabeco dự kiến doanh thu là 33.491 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 5.289 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và 7% so với thực hiện trong năm 2020.

Về chính sách cổ tức, doanh nghiệp dự kiến cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 35%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 3.500 đồng.

Được biết, năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 27.961,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 4.936,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 26,2% và 8,1% so với thực hiện trong năm 2019.

Năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 23.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 3.252 tỷ đồng, lần lượt giảm 37% và 39% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, kết thúc năm tài chính doanh nghiệp hoàn thành 151,8% kế hoạch lợi nhuận năm.